سفارش دوره آموزشی

لطفا فرم زیر را برای ثبت سفارش دوره ی آموزشی با دقت پر نمایید و در انتها حتما دکمه ی ثبت را بزنید. با تشکر

ثبت سفارش دوره آموزشی

انتخاب سرفصل های دلخواه

با توجه به دوره ی انتخابی، سرفصل های مطلوب خود را انتخاب نمایید. با توجه به سرفصل های انتخابی در انتهای فرم ساعات تدریس و هزینه ی دوره محاسبه و نمایش داده می شود. در انتهاب در صورت تأیید موارد انتخابی دکمه ی ثبت را جهت سفارش دوره بزنید.
مقدمات
مفاهیم پایه هوش مصنوعی(Required)
کاربردهای سازمانی و تجاری هوش مصنوعی
مسائل اخلاقی و قانونی هوش مصنوعی
مدیریت داده محور
استقرار هوش مصنوعی در سازمان
کاربردهای هوش مصنوعی در سازمان شما
آشنایی و کار با برخی ابزارهای هوش مصنوعی
این فیلد برای اعتبار سنجی استفاده میشود و باید بدون تغییر باقی بماند.