نظرسنجی ترم تابستان

ترم تابستان

دانشجویانی که اگر در تابستان 10 واحد بگیرند فارغ التحصیل می شوند لطفا در این فرم دروسی که جهت فارغ التحصیلی نیاز دارند که در تابستان ارائه شود انتخاب نمایند. بدیهی است که دانشگاه بسته به شرایط دروس را ارائه می کند و این فرم صرفا نظرسنجی است.
دروس مورد درخواست(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.